SnippaSmycket är ett yttrande om en tryggare vardag för de flickor och kvinnor som lever under våld och förtryck.

SnippaSmycket är en allmännyttig ideell förening som grundades 8 mars 2011 av Caroline Nordlund för att belysa könsstympning, men också uppmärk- samma fred och jämställdhets- arbetet.

För att möjliggöra utvecklingen som säkrar trygghet och demokrati behövs det pengar. Därför samarbetar SnippaSmycket med organisationen Kvinna till Kvinna – och hela vinsten från smycket går till Kvinna till Kvinnas jämställdhetsarbete i konfliktdrabbade områden.


/snippasmcyket

Bär ett budskap om jämställdhet!

#snippasmcyket